Archive

October 16, 2020

Browsing

Bất cứ khi nào bạn viết một bài báo dài hơn, cụ thể là một luận văn hoặc luận án, bạn sẽ cần phải bao gồm mục lục. Nếu bạn muốn thực hiện mọi thứ một cách chậm rãi, bạn có thể nhập mã này theo cách thủ công và cẩn thận thay đổi nó mỗi khi bạn thực hiện một thay đổi nhỏ cho các tiêu đề phụ. Tuy nhiên, có một cách dễ…