00:00 – 12:27 – Töôûng Vaäy Nhöng Khoâng Phaûi Vaäy
Những tên khổng lồ dưới lòng đất muốn các Xì Trum làm nô lệ nên bắt họ. Tí Vua giải thoát cho họ một cách tài tình và sau đó phá hủy quả cầu pha lê ma thuật của những tên khổng lồ giúp chúng mạnh hơn các Xì Trum.

12:28 – 23:59 – Laõo Gaø Meân Toát Buïng
Trong nỗ lực tìm ra nơi cất giấu kim cương bí mật của Xứ sở Xì Trum, lão Gà Mên giả bộ làm bạn với họ. Khi lão thể hiện dã tâm thực sự, Tí Vua đọc thần chú để cứu các Xì trum bé nhỏ khỏi nanh vuốt xấu xa của tên phù thủy độc ác.

24:00 – 35:32 – Xì Trum Vaø Caây Tieàn
Tên phù thủy ác độc Gà Mên đã lên kế hoạch hiểm ác khác với sự trợ giúp của mẹ lão, kẻ cũng độc ác không kém. Lão muốn lôi kéo các Xì Trum bằng những đồng tiền mà họ không có ý niệm gì. Tí Tham Ăn có cắn câu không?

35:33 – 47:04 – Thieân Ñöôøng Xì Trum
Tí Lười mơ rằng mình ở trên Đảo Thiên Đường và thoát khỏi những công việc mà Tí Vua buộc phải làm. Điều tưởng tượng đó biến thành ác mộng nhanh chóng đưa anh ấy trở lại với công việc một lần nữa.

47:05 – 58:40 – Chò Em Xì Trum
TíCôNươngđãtìmđược một người bạn mới, Laura, mộtđứa trẻsáu tuổi cóbốmẹsống gần cánh rừng. Cùng nhau, hai côgái lang thang trong rừng. Nhưng họbịmột phùthủy giàsống trong rừng bắt.

Xem Thêm Video ►
Đăng ký Tại đây ►

Truy cập Trang web của Chúng tôi ►
Gặp các Xì Trum ►
Vui đùa và Trò chơi ►
Instagram ►

Cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ của bạn, chúng tôi luôn cảm kích việc xếp hạng video và để lại bình luận!

Xì Trum
Sê-ri dành cho trẻ em này tiếp nối những cuộc phiêu lưu của các Xì Trum, những sinh vật màu xanh dương bé nhỏ sống tại một ngôi làng yên bình và cố gắng đánh lừa lão Gargamel xấu xa.

Nguồn: https://bebekdroid.net

Xem thêm bài viết khác: https://bebekdroid.net/phim/

Author

Write A Comment