Khi gặp câu hỏi “How many people are in your family?” bạn sẽ trả lời như thế nào?
Bạn sẽ trả lời “My family has…” hay “My family have…”?

Family là dạng danh từ tập hợp (Collective nouns). Sự đặc biệt của danh từ tập hợp là chúng ta có thể chia động từ chính trong câu theo dạng số ít và số nhiều tùy thuộc vào từng ngữ cảnh. Vậy trong ngữ cảnh nào chúng ta sẽ sử dụng dạng số nhiều và ngữ cảnh nào sẽ sử dụng dạng số ít của động từ?

Hãy cùng thầy Patrick, chuyên gia tiếng Anh Hội đồng Anh, tìm hiểu về cách chia động từ cho câu có danh từ tập hợp làm chủ ngữ.

How do you respond to question “How many people are in your family?”. Would you answer “My family has…” or “My family have…”?

Family is a collective nouns and how we use the main verb for collective nouns is complicated. We can use singular form or plural form of the main verb depends on the context. So when do we use singular form and when do we use plural form of verb?

Let’s have a look at the video with Mr. Patrick Saunby to find out more.

———-
Hội đồng Anh tại Việt Nam

1800 1299

Nguồn: https://bebekdroid.net

Xem thêm bài viết khác: https://bebekdroid.net/giao-duc/

Author

Write A Comment