Công ty cổ phần Sông Đà 11 tiền thân là Đội điện nước trực thuộc Công trường Thủy điện Thác Bà, được ra đời sau ngày thành lập Công trường thủy điện Thác Bà (ngày 01/6/1961), năm 1972 được nâng cấp và đổi tên thành Công trường Cơ điện Thủy điện Thác Bà.
Từ năm 1976 cán bộ công nhân viên Công trường Cơ điện hăng hái tham gia xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Công trường được đổi tên thành Xí nghiệp Lắp máy Điện nước. Năm 1984 được nâng cấp thành Công ty Xây lắp Điện nước.
Từ năm 1986, với sự thay đổi lớn lao của đất nước khi chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, đây có thể coi là giai đoạn khó khăn của Công ty.
Với những nỗ lực không mệt mỏi, Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó để củng cố, xây dựng lực lượng bước vào một thời kỳ mới. Công ty được đổi tên thành Công ty Xây lắp Năng lượng và nay là Công ty cổ phần Sông Đà11.
Trụ sở chính của Công ty được đặt tại Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, km10 đường Trần Phú – phường Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội (Tel.: 04.33544735 / Fax: 04.33542280).

Nguồn: https://bebekdroid.net

Xem thêm bài viết khác: https://bebekdroid.net/hanh-chinh/

Author

Write A Comment