Trước tiện bạn mở Root Explorer lên, vào theo đường dẫn: “/data/data/com.hdviet.android” sau đó vào thư mục tên là “Shared_prefs”, bạn sẽ thấy một file tên là “com.hdviet.android_preferences.xml” lên và giữ 1 lúc, chọn “Open in Text Editor” Sau khi mở lên bạn tìm đến dòng tại dòng 0 sửa 0 thành 1,tại dòng 0 sửa 0 thành số ngày bạn muốn sử dụng VIP, ví dụ sửa thành 30, 60. 70… Mình thì mình sẽ chọn là 1234567899999999999 :D.
hack hdvip tren hdviet

Sau khi sửa xong bạn chọn lưu và thoát ra ngoài, xóa file “com.hdviet.android_preferences.xml.bak” đi, file .bak là file hệ thống Android tự động backup lại file cũ nên bạn cần xóa đi nhé. Sau đó chỉ cần khởi động lại máy và nhận thành quả bạn vừa tạo lên thôi =)).

Nguồn: https://bebekdroid.net

Xem thêm bài viết khác: https://bebekdroid.net/tong-hop/

Author

10 Comments

  1. Channel CNE Play -Cong Nghe Va Ung Dung Reply

    Dang Nhap HDViet DT 01695561514 MK 1234567890

  2. Đây là các bước:
    Trước tiện bạn mở Root Explorer lên, vào theo đường dẫn: “/data/data/com.hdviet.android” sau đó vào thư mục tên là “Shared_prefs”, bạn sẽ thấy một file tên là “com.hdviet.android_preferences.xml” lên và giữ 1 lúc, chọn “Open in Text Editor” Sau khi mở lên bạn tìm đến dòng tại dòng 0 sửa 0 thành 1,tại dòng 0 sửa 0 thành số ngày bạn muốn sử dụng VIP, ví dụ sửa thành 30, 60. 70… Mình thì mình sẽ chọn là 1234567899999999999 :D.
    hack hdvip tren hdviet

    Sau khi sửa xong bạn chọn lưu và thoát ra ngoài, xóa file “com.hdviet.android_preferences.xml.bak” đi, file .bak là file hệ thống Android tự động backup lại file cũ nên bạn cần xóa đi nhé. Sau đó chỉ cần khởi động lại máy và nhận thành quả bạn vừa tạo lên thôi =)).

Write A Comment