Nhạc Phật : Niệm Phật – A Di Đà Phật – Niệm Phật 4 Chữ – Niệm Phật 12 Giờ
—————–

Nhạc Niệm Phật : NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT -Bản Mới 2018

Link Niệm Phật -Nhạc Niệm Phật :

Link Ca Hát :

Link KINH TRUNG BỘ :

Các Bài Tụng Của Thầy Thích Huệ Duyên :

Chuyện Vãng Sanh VIỆT NAM :

Link Trọn Bộ Tụng Kinh Phật Giáo Nam Tông :

Lá Thư Cực Lạc :

Thầy Trí Thoát tụng Kinh :

Kinh Đọc :

Tụng Kinh- Chú- Sám :
—————————————————————————————————-
+ Đăng ký kênh nhận ngay video mới:

+Facebook :

+ Google + :

Mọi vấn đề về video vi phạm Bản quyền , vi phạm Nguyên tắc cộng đồng , xin liên hệ trực tiếp qua email : songtrang1978@gmail.com chúng tôi sẽ xóa video đó .
If there are any copyright issues with any videos posted here i will remove them, please contact my email : songtrang1978@gmail.com

Thiện Thông Minh Thành- Trân Trọng Kính Chào !
———————————————
THIỆN THÔNG TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO !

Nguồn: https://bebekdroid.net

Xem thêm bài viết khác: https://bebekdroid.net/am-nhac/

Author

34 Comments

 1. Pháp môn niệm phật là một pháp môn dễ tu được vãng sanh trong hiện kíp nầy công đức không thể nghỉ bàn được

 2. Hằng Phạm Reply

  A Di Đà Phật
  Hãi xám hối cho bà👩 con hết đau đơn nữa và hết bệnh tật🙏🙏🙏

 3. Nhạc niêm Phật giúp cho thân tâm thanh tịnh cầu vãng sanh Thật tuyệt vời.

 4. Nguyễn Việt Nam Reply

  A Di Đà Phật. Con nguyện luôn luôn làm những việc thiện,con nguyện không làm những việc ác,con nguyện cho tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật

 5. Con sẽ cô gắng tu tâm.dưỡng tính..niêm phật xám hối..a di đà phật

 6. Nhất tâm niệm Phật liên tục cầu vãng sanh tịnh độ trong hiện kíp nầy

 7. Trần Phượng Reply

  A DI ĐA PHÂT nguyên câu bjnh an cho tât ca muôn nguoj trên ca nuoc Viêt Nam …..cam on cac phât tu đa chja xe nhac kjnh PHÂT nay .

 8. Công thắng Võ Reply

  A Di Đà Phật adi đã phát adi đã phát adi đã phát adi đã phát adi đã phát adi đã phát adi đã phat

 9. Một cau phật hiệu phuoc đặng ha sa ! Contri an cong đức qui ngai đa làm viđio này

 10. Niem danh hieu adiđaphat là: ta gửi thông điệp đến với ngai rang: con muốn được vang sinh cuc lac, con tin su cuu đo cửa phat va con nguyên cuu đo tất cả chúng sinh

 11. Niem phat nghĩa là : tâm ta là phat , tâm ta làm phật , ta đang hanh phat trong từng niem ấy !

 12. Nam mô adi đà phật năm mô a Di đà phật năm mô a Di đà phật năm mô a Di đà phât cầu cho thế gioi qua cơn dịch này

 13. A Di đà phật a Di đà phat a Di đà phat a Di đà phat a Di đà phật a Di đà phât adi đà phat a Di đà phat a Di đà phâti a Di đà phât

Write A Comment