CÔNG CỤ KIỂM TOÁN: PHÁT HIỆN THANH TOÁN LẶP/ DUPLICATE PAYMENT
(Test 18 – 19 trong bộ 25 Thủ tục phân tích nên làm ở mọi tổ chức:
.
Giới thiệu công cụ do L viết để tự động một số bước kiểm toán
——————
Để nhận công cụ
🍀 (1) 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓼 𝓼𝓱𝓪𝓻𝓮 bài viết dưới đây ở chế độ public

🍀 (2) Inbox địa chỉ gmail của bạn vào
——————
Sử dụng 4 tiêu chí so sánh: Vendor, Invoice, Amount, Date
.
Similar Vendor, Invoice gần giống vẫn nhận ra được (mức độ giống nhau chấp nhận được xác định trước theo %), nhận diện được
1 – Hoán đổi vị trí từ (AB Bank – Bank AB)
2 – Thừa hoặc thiếu 1 vài chữ cái (restaurants – restaurant)
3 – Viết liền hoặc thừa khoảng trắng sau dấu ‘,’ ‘/’ … (A&B – A & B – A& B)

Similar Amount, chỉ định số tiền lẻ tối đa được chênh lệch
Similar Date, chỉ định số ngày tối đa được chênh lệch
.
7 Phân tích sử dụng
Same Vendor
1 – (4) Similar Vendor, Invoice, Amount, Date
2 – (3) Similar Vendor, Amount, Date
3 – (3) Similar Vendor, Invoice, Amount
4 – (3) Similar Vendor, Invoice, Date
5 – (2) Similar Vendor, Similar Amount

Diff vendor
6 – (3) Similar Invoice, Amount, Date
7 – (2) Similar Amount, Date
( Xem thêm: 25 Thủ tục phân tích nên làm ở mọi tổ chức)
#longnguyencia #cia #cisa #data #analysis
——————
Lịch Khai Giảng các khóa học CIA Online
🍀 CIA Part 1 🍀 : Lớp 246 học từ 21:00 – 22:30
🍀 CIA Part 2 🍀 : Lớp 357 học từ 21:00 – 22:30
🍀 CIA Part 3 🍀 : Lớp 357 học từ 21:00 – 22:30
——————
Chat với #LongNguyenCIA để được tư vấn về khoá học CIA online:
💬
🔽
Giới thiệu về Long Nguyen CIA CISA
1) Hoàn thành CIA trong 10 tháng :
2) Hoàn thành CISA (663/800 điểm) trong 6 tháng :
🔽
Cảm nhận của học viên về khoá học CIA với Team #LongNguyenCIA
🔗
——————
Kết nối với LongNguyenCIA:
💙 Facebook:
💙 Facebook Page:
💙 Facebook Group:
💬 Face Message:
——————
Liên hệ công việc:
✉ Mail: vulong317@gmail.com
🌐 Facebook: www.facebook.com/nguyenvulong.cia
——————
©️ Bản quyền thuộc về LongNguyenCIA
©️ Copyright by LongNguyenCIA
👉Do not Reup

Nguồn: https://bebekdroid.net

Xem thêm bài viết khác: https://bebekdroid.net/du-hoc/

Author

Write A Comment