TIẾNG ANH LỚP 11 – UNIT 11 : SOURCES OF ENERGY | ENGLISH 11

TRỌN BỘ 16 BÀI :

UNIT 1: FRIENDSHIP
UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES
UNIT 3: A PARTY
UNIT 4: VOLUNTEER WORK
UNIT 5: ILLITERACY
UNIT 6: COMPETITIONS
UNIT 7: WORLD POPULATION
UNIT 8: CELEBRATIONS
UNIT 9: THE POST OFFICE
UNIT 10: NATURE IN DANGER
UNIT 11: SOURCES OF ENERGY
UNIT 12: THE ASIAN GAMES
UNIT 13: HOBBIES
UNIT 14: RECREATION
UNIT 15: SPACE CONQUEST
UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

English 12:

English 11:

English 10:

English 9:

Family and Friends 5 :

Family and Friends 4 :

Family and Friends 3 :

Family and Friends 2 :

Family and Friends 1 :

🌹🌹🌹🌹🌹

I hope that my videos will be helpful for you, my friends.

Nguồn: https://bebekdroid.net

Xem thêm bài viết khác: https://bebekdroid.net/giao-duc/

Author

6 Comments

  1. Mộc Tinh Reply

    Cảm ơn vì đã đăng, nghe rất tuyệt vời ^^~

  2. Phuong Hoai Do Reply

    reading là phần đọc là họ đọc cho mình nghe nha

  3. Ngô Thế Huân Reply

    ủa cái bài này là reading mà đâu phải phần nghe?

Write A Comment