Mỗi tỉnh, thành phố đều có Viện quy hoạch kiến trúc để tham mưu, tư vấn đưa ra những chiến lược quy hoạch phù hợp. Đối với thủ đô, Viện quy hoạch kiến trúc Hà Nội lại đóng một vai trò quan trọng hơn cả do đặc thù địa hình của thủ đô. Vậy vai trò cụ thể của Viện Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội là gì? Hãy cùng Meeyland tìm hiểu chi tiết dưới đây.

Tham mưu về chiến lược quy hoạch đô thị

Tham mưu về chiến lược quy hoạch đô thị theo đúng chủ trương
Tham mưu về chiến lược quy hoạch đô thị theo đúng chủ trương

Viện Quy hoạch Kiến trúc là đơn vị thực hiện tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố về chiến lược quy hoạch đô thị. Với những cán bộ hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng & quy hoạch, viện sẽ thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ khung đô thị chuẩn để đảm bảo về cảnh quan cũng như phân bố dân cư.

Đối với thành phố có địa hình phức tạp như Hà Nội, nhiệm vụ của Viện Quy hoạch Kiến trúc  vô cùng khó khăn khi phải đảm bảo quy hoạch theo đúng chủ trương của thành phố là “Xanh & Bền Vững”. Đồng thời, mỗi khu vực lại triển khai những hướng quy hoạch khác nhau nhưng nhìn chung vẫn phải đảm bảo 3 yếu tố chính là phát triển xã hội, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Phối hợp với các cơ quan liên quan để giám sát việc thực hiện quy hoạch theo đúng chủ trương

Giám sát thực hiện quy hoạch theo đúng chủ trương
Giám sát thực hiện quy hoạch theo đúng chủ trương

Ngoài nhiệm vụ tham mưu, tư vấn chiến lược, Viện Quy hoạch Kiến trúc phải phối hợp với các cơ quan liên quan như Sở Xây Dựng, Sở Tài Nguyên và Môi Trường, UBND để giám sát việc thực hiện quy hoạch theo đúng chủ trương đã duyệt. Trong trường hợp có những sai phạm trong quá trình thực hiện phải phát hiện và yêu cầu điều chỉnh theo đúng quy hoạch đã duyệt.

Ngoài việc giám sát thực hiện quy hoạch đúng chủ trương, Viện Quy hoạch Kiến trúc còn phải đảm bảo đơn vị lập quy hoạch và tiến hành thực hiện đúng các cam kết về bảo vệ môi trường. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong quy hoạch hiện nay. Bởi tình trạng ô nhiễm môi trường ở đô thị đang là vấn đề nhức nhối. Một trong những dự án được quy hoạch đảm bảo kiến trúc xanh và vô cùng hợp lý phải kể đến khu đô thị meyhomes capital phú quốc một hệ sinh thái hoàn hảo dành cho người Việt.

Đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện các quy định để quản lý đô thị hiệu quả

Đào tạo nguồn nhân lực kế cận chất lượng
Đào tạo nguồn nhân lực kế cận chất lượng

Viện Quy hoạch Kiến trúc còn phải thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kế cận chất lượng cao. Với nguồn nhân lực tốt giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch sẽ giúp xây dựng và hoàn thiện các quy định, thể chế để quản lý đô thị một cách hiệu quả.

Xem thêm các thông tin hữu ích khác tại : https://bebekdroid.net/

Có thể thấy Viện Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đóng một vai trò quan trọng trong việc quy hoạch kiến trúc đô thị. Vì vậy, nếu muốn tìm hiểu về các kế hoạch, chủ trương quy hoạch thủ đô, hãy cập nhật những tin tức từ Viện Quy hoạch kiến trúc.

Author

Write A Comment